Tine Vandersanden

Tine Vandersanden studeerde in 2007 af als Licentiaat Klinische Psychologie – optie: Kind, Jeugdige en Gezin aan de KU Leuven. Sinds september 2009 volgt ze een Postgraduaat in de Relatie-, Familie- en Systeempsychotherapie (KUL).

Sedert juli 2007 is ze werkzaam op de K-dienst “Pathways” in het PZ Broeders Alexianen te Tienen, waar ze voornamelijk instaat voor groepstherapie, individuele therapie en gezinstherapie. Doelpopulatie van deze K-dienst zijn jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een afhankelijkheidsproblematiek en bijkomende psychologische, relationele en/of sociale moeilijkheden.
Tine is lid van de BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen).

Haar werkdomein bestaat uit :

  • Individuele therapie en gezinstherapie bij jongeren tussen 12 en 18/19 jaar bij een breed spectrum aan klachten: emotionele moeilijkheden (angst, depressie, psychosomatische klachten, …), gedragsproblemen, traumaproblematiek en verslavingsproblemen, …
  • Opvoedingsondersteuning bij opvoedingsvragen of –problemen.

Erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 832109474