Hulpvragen

Waarvoor kunnen volwassenen bij ons terecht ?

 • Angst-, stemmings- en slaapklachten (depressieve klachten, stemmingsschommelingen, (faal)angst, hyperventilatie,  slaapproblemen)
 • Rouw en verwerkingsproblemen (verlies, echtscheiding, traumatische ervaringen, ziekte, handicap)
 • Levens- en zingevingvragen (levensfaseproblemen, gevoel vastgelopen te zijn, levensmoeheid, vragen rond de dood en euthanasie)
 • Relatie- en gezinsproblemen (relatieproblemen, echtscheiding, conflicten in de familie)
 • Seksuele problemen (verschil in zin om te vrijen, opwindings-, en orgasmeproblemen, pijn bij het vrijen, vaginisme)
 • Spanningsklachten (stress, overbelasting, burn-out)
 • Vragen rond identiteit en sociale vaardigheden (zelfbeeld, zelfvertrouwen, seksuele geaardheid, assertiviteit, eenzaamheid)
 • Eetproblemen (anorexia, boulimie, binge eating)
 • Psychologische ondersteuning bij medische problemen (kanker, CVS,  pijnklachten, onvruchtbaarheid)
 • Lichamelijke problemen zonder aanwijsbare medische reden
 • Psychiatrische problemen (persoonlijkheidsproblemen, manisch-depressiviteit, psychose, psycho-organische en neuro-psychiatrische stoornissen)
 • Verslavingsproblemen
 • Nazorg na een psychiatrische opname

Waarvoor kunnen kinderen en jongeren bij ons terecht?

 • Emotionele problemen: angst, depressie, faalangst, psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn,…)
 • Gedragsproblemen: opstandig of agressief gedrag, overbeweeglijk gedrag, extreme teruggetrokkenheid, pesten of gepest worden
 • Ontwikkelingsstoornissen: autisme en aanverwante contactstoornissen
 • Problemen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: echtscheiding, verhuis, geboorte van broertje of zusje, andere school, seksueel misbruik, zelfdoding van een vriend of familielid, overlijden van een vriend of familielid, psychiatrische problemen bij ouders of familielid
 • Verslavingsproblemen
 • Opvoedingsondersteuning: eetproblemen, slaapproblemen
 • Opvoedingsmoeilijkheden: hanteren van moeilijk gedrag, nieuw samengestelde gezinnen, pleeggezin, adoptie