Ruth Brisart

Ruth Brisart behaalde in 2006 een Master in de Klinische Kinder -en jongerenpsychologie aan de KULeuven.

Van oktober 2006 – april 2009 werkte ze in CGG PassAnt te Halle, waar ze deel uitmaakte van een multidisciplinair team en individuele therapie en groepstherapie gaf aan kinderen en jongeren. Sinds juli 2007 vervult ze deze functie halftijds in het DAGG Sint-Truiden. Verder werkt ze halftijds bij het outreaching team voor Zuid-Limburg. Hierbij gaat ze aan huis en ondersteunt ze gezinnen die in de reguliere hulpverlening om allerlei redenen uit de boot vallen.
Ze heeft het meeste ervaring met jonge kinderen (6-12 jaar) en is geboeid door speltherapie. Sinds januari 2009 volgt ze een groepssupervisie onder begeleiding van een psychodynamisch geschoolde (spel)therapeute aan de KULeuven.
Ruth is lid van de BFP (Belgische vereniging van Psychologen) en VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen).

Haar werkdomein bestaat uit :

  • (Spel)therapie bij kinderen van 6 tot 12 jaar met een breed spectrum aan klachten: emotionele problemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, verwerkingsproblemen,…
  • Opvoedingsondersteuning bij opvoedingsvragen of –problemen.

Erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 832109346