Ruth Brisart

Ruth Brisart behaalde in 2006 een Master in de Klinische Kinder -en jongerenpsychologie aan de KULeuven. In 2019 behaalde ze een postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie.

Naast het werk in de praktijk, is Ruth ook werkzaam in het kinderteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Sint-Truiden. Hier staat ze in voor de diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met psychische problemen en ontwikkelingsmoeilijkheden.

Ruth is lid van de BFP (Belgische vereniging van Psychologen) en VVPT (Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische therapie). Ze is een erkend psychotherapeut door de CM ziekenkas en De Voorzorg.

Haar werkdomein bestaat uit :

Als kinderen opgroeien, loopt niet altijd alles op wieltjes. De meeste ouders maken zich wel eens zorgen over één of ander aspect van de ontwikkeling. Vaak komen ze er alleen of met de steun van de omgeving wel uit.

Maar soms maken ouders zich toch wat méér zorgen, of gaan de problemen zwaar wegen op het gezinsleven, of voelen ouders zich elders niet gehoord … Als dat het geval is, dan kunt u bij ons terecht voor hulp. We bieden hulp bij problemen met:

  • Het gedrag, de gevoelens en gedachten: sommige kinderen vertonen bijvoorbeeld opvallend actief gedrag, of hebben geregeld woedeaanvallen, of zijn erg vaak verdrietig of veel angstiger dan andere kinderen van die leeftijd.
  • Relaties: wanneer kinderen of jongeren er niet goed in slagen positieve contacten uit te bouwen met leeftijdsgenoten en/of volwassenen.
  • De brede ontwikkeling: wanneer de ontwikkeling van een kind in het algemeen moeilijker of trager lijkt te verlopen, bijvoorbeeld op vlak van zelfredzaamheid, sociale ontwikkeling, taalontwikkeling, enzovoort.
  • De opvoeding: wanneer ouders komen vast te zitten in een aanpak of omgang met hun kind(eren) die duidelijk niet goed werkt, maar ze niet weten of er niet in slagen dat op eigen houtje bij te sturen.
  • Verwerking: sommige kinderen maken dingen mee die anderen niet meemaken, zoals een ernstige ziekte, een overlijden, een verkeersongeval, … De verwerking van een moeilijke gebeurtenis vraagt voor elk kind tijd, maar bij sommige kinderen en jongeren verloopt dit verwerkingsproces moeizaam en is hulp aangewezen.

Erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 832109346