Werkwijze

Afspraak maken

Indien je een afspraak wenst te maken kan je telefonisch contact opnemen met 0477/85 02 01. Telefonisch wordt, afhankelijk van je vraag, de meest geschikte therapeut aan je voorgesteld. Je kan ook zelf je voorkeur voor een bepaalde therapeut aangeven.

In een eerste kennismakingsgesprek wordt er ruimte gemaakt voor wederzijdse afstemming en krijgt je verhaal een plek. We trachten samen de problemen in kaart te brengen en de hulpvraag en de doelstellingen van de therapie worden besproken. In gezamenlijk overleg kan dan gekozen worden voor verdere begeleiding of een geschikte doorverwijzing. Concreet kan de begeleiding de vorm aannemen van individuele gesprekstherapie, relatie- of sekstherapie, ouderbegeleiding of gezinstherapie. De duur en de frequentie van de therapie zijn afhankelijk van persoon tot persoon en van de aard van de problematiek en worden in onderling overleg bepaald.

Tarieven

Bij de psychologen betaal je voor een therapiegesprek van één uur 65 Euro. Ook het eerste  kennismakingsgesprek kost 65 Euro.  De betaling gebeurt steeds aan het einde van elke sessie.
Voor een consultatie bij een psycholoog is er bij de meeste mutualiteiten een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor kinderen, jongeren en volwassenen. Elke mutualiteit heeft een andere regeling.
Een helder overzicht van wat tot op heden de mogelijkheden zijn in verband met de terugbetaling vindt u op de website van Klinische Psychologie Vlaanderen.
Daarnaast is het zinvol om uw hospitalisatieverzekering te raadplegen. Sommige verzekeringen voorzien een vergoeding voor ambulante nazorg bij een psycholoog-psychotherapeut, tot 6 maanden na een hospitalisatie. In dat geval is een verwijzing van de behandelende arts noodzakelijk.

Annulatie

Als je niet op de afspraak kan komen, dan dien je minimaal 24u op voorhand de therapeut hiervan te verwittigen op zijn persoonlijk GSM-nummer. Bij laattijdige annulatie wordt de afspraak aangerekend.